UPM ProFi - Miljø

UPM ProFi og miljø


UPM ProFi-kompositmaterialet af træ og plastik (WPC) er den første industrielle løsning til affald fra fremstillingen af selvklæbende mærkater. Den innovative produktionsproces anvender de cellulosefibre og plastikpolymerer, der er overskydende biprodukter af fremstillingen og forarbejdningen af selvklæbende mærkater. UPM ProFi kan også kaldes et papir-/plastikkomposit eller et komposit.

Alle råmaterialer er giftfrie og ufarlige for miljøet. Der bruges ikke PVC. UPM ProFi indeholder ingen skadelige kemikalier, så når deres livscyklus slutter, kan UPM ProFi-produkterne bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald eller genbruges til energi.

Horizontal divider


Genanvendt

UPM ProFi er hovedsageligt lavet af overskydende papir og plastik fra produktionen af selvklæbende mærkatmaterialer. Da der ikke findes nogen anden væsentlig genbrugsproces for biprodukter fra mærkatfremstilling, reducerer fremstillingen af UPM ProFi rent faktisk affaldsdepoter og affaldsforbrænding.

Genanvendelig

Materialet kan også genanvendes, hvilket betyder, at produkterne kan genvindes og genbruges til råmaterialer til nye UPM ProFi-produkter. Der fremkommer stort set intet produktionsaffald i produktionsprocessen for UPM ProFi, da alle rester anvendes som råmateriale til nye UPM ProFi-produkter.

UPM ProFi og miljø 

Horizontal divider

UPM ProFi og miljø | Miljøvenlig 


Miljøvenlig vedligeholdelse

UPM ProFi er holdbart og holder sit udseende over tid, og der sker kun en mindre lysning af farven i årenes løb. Træ-/plastikkompositmaterialet (WPC) er praktisk talt ligninfrit, hvilket giver bedre fysisk modstand mod den "gråtoningsproces", som forårsages af ultraviolet lys.


Ingen skadelige kemikalier

UPM ProFi indeholder ingen skadelige kemikalier, så når produkternes livscyklus slutter, kan de bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald eller alternativt genbruges til energi.


Ingen pvc

Det eneste plastik, der tilsættes, er polypropylen. Der bruges ikke PVC.
Horizontal divider


Minimal emballage

UPM ProFi-produkterne er pakket uden unødig papir- eller plastikemballage.

Bæredygtig fremstilling

Vandforbruget i fremstillingsprocessen af UPM ProFi recirkuleres i et lukket system. En stor del af det affald, der produceres under fremstillingen, genbruges i nye produkter.

Med tanke på det lokale

UPM ProFi-produkter fremstilles både i Finland og Tyskland: tæt på ressourcerne fra mærkataffald og på de vigtigste markeder. Det minimerer transporten både til og fra fabrikkerne.

UPM ProFi og miljø