UPM WWW-TJENESTER - POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Læs de vilkår og betingelser, der gælder for dette websted, grundigt igennem, før du tilgår og bruger denne World Wide Web-tjeneste ("tjenester")

Når du tilgår tjenesterne, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser. Tilgå ikke tjenesterne, hvis du ikke accepterer alle vilkår og betingelser.

Denne politik for beskyttelse af personlige oplysninger gælder for disse tjenester. Men der kan være andre betingelser på de specifikke websteder for de forskellige virksomheder i UPM-Kymmene Group ("UPM").

Ikke-personlige oplysninger

Al aktivitet på disse tjenester bliver logget, og din IP-adresse gemmes i loggen. Formålet med denne log er at indsamle oplysninger om brugsomfang og -mønstre for tjenesten, antal besøgende, hvilke dele af tjenesterne der har/ikke har været i brug samt systemfejl. De indsamlede data bruges til at videreudvikle og forbedre disse tjenester.

Loggen indsamler ikke personlige brugerdata (navn, adresse, fødselsdato osv.), medmindre du selv har oplyst dem. Disse tjenester kan bruge teknologi som f.eks. Google Analytics, som afslører visse tekniske oplysninger såsom din computers operativsystem, netværksplacering, browsertype og adressen på et henvisende websted.

Cookies

Cookies kan blive brugt i disse tjenester. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computers harddisk. Cookies bruges til at opretholde sessionstilstanden og dine personlige præferencer for tjenesten. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies eller ikke ønsker at blive underrettet om, hvornår de placeres, kan du indstille din webbrowser til dette, hvis din browser tillader det. Hvis du gør det, skal du være opmærksom på, at du ikke kan se eller benytte visse dele af dette websted.

Personlige oplysninger

Hvis du giver personlige oplysninger (navn, jobtitel, adresse, telefon, fax, virksomhedsnavn, referencenummer, forespørgselsoplysninger osv.) til UPM, bruges oplysningerne til at give dig særlige tjenester og til at opfylde dine anmodninger. Du kan blive kontaktet af UPM eller deres repræsentant for at få yderligere oplysninger, for at besvare dine spørgsmål, opfylde dine anmodninger, i forbindelse med marketingformål, opinionsundersøgelser eller produktundersøgelser eller med henblik på den tekniske administration og udvikling af dette websted eller til lignende formål. Det kan være nødvendigt at overføre de personlige oplysninger mellem virksomhederne i UPM Group eller tredjeparter i lande, hvor niveauet af beskyttelse ikke nødvendigvis opfylder EUs juridiske krav, for at gennemføre ovennævnte eller opfylde dine kundebehov. Modtageren af sådanne oplysninger forpligter sig til at beskytte fortroligheden og sikkerheden for de personlige oplysninger og må ikke anvende dem til andre formål. De personlige oplysninger kan blive anvendt til at kontrollere andre relevante fortrolighedsrelaterede oplysninger, til at undersøge og medvirke til at forebygge ulovlige aktiviteter eller aktiviteter, der bringer vores netværk i fare eller på anden måde forhindrer leveringen af disse tjenester. Det er UPMs politik, at vi ikke udlejer eller sælger disse oplysninger til tredjeparter. UPM kan videregive oplysninger til myndigheder, når det er påkrævet eller kræves ifølge loven.

I tilfælde af, at du giver personlige oplysninger om en anden person, f.eks. din ægtefælle eller en kollega, antager vi, at du har deres tilladelse til at gøre dette. Du giver hermed UPM ret til at udveksle alle oplysninger, du har givet, mellem UPMs associerede selskaber til de ovennævnte formål.

Beskyttelse af personlige oplysninger

UPM opbevarer personlige oplysninger i det omfang, som er påkrævet for at opfylde de juridiske og lovgivningsmæssige krav, eller efter behov i overensstemmelse med denne politik. UPM har bestræbt sig på at træffe passende foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger imod uautoriseret og forkert brug. Men intet system er 100 % sikkert.

Jobansøgninger

Ved at registrere dig under Karrierer i UPM-tjenesten giver du firmaet dine personlige data og erklærer udtrykkeligt, at du er interesseret i ansættelse hos UPM. Du kan få vist og opdatere dine data. Oplys kun private adresser med henblik på kontakt via e-mail eller post. Det er UPMs politik at behandle dine oplysninger som fortrolige. Dine ansøgningsdokumenter bruges, når vi søger efter egnede kandidater inden for UPM. Ud over dig selv har rekrutteringsrelaterede personer adgang til dine data.

Ved at registrere dig under Karrierer i UPM-tjenesten og ved at frigive din profil accepterer du, at UPM kontakter dig i forbindelse med HR-formål. Hvis du på et tidspunkt ikke længere ønsker at blive kontaktet, kan du låse eller slette din profil.

Rekrutteringsrelaterede personer kan arbejde hvor som helst i verden inden for UPM-Kymmene Group eller være ansat hos relevante rekrutteringsrelaterede tredjeparter, så dine data kan blive videresendt til et land, hvor beskyttelsen ikke nødvendigvis opfylder EUs juridiske krav. Du er ansvarlig for at sikre, at disse data er korrekte og retvisende. Ved at indsende din ansøgning accepterer du, at dine data anvendes i forbindelse med ansættelse af medarbejdere i ledige stillinger.

Du har også mulighed for kun at ansøge om én defineret ledig stilling. For at aktivere disse restriktioner skal du markere dette i din ansøgning, inden den sendes til UPM.

Du har mulighed for at trække din ansøgning tilbage. Dine data vil blive slettet i overensstemmelse med gældende lovgivning, når ansøgningsprocessen afsluttes, eller hvis du trækker din ansøgning tilbage. Men dine data vil ikke blive slettet, hvis du har frigivet dem til registreringsprocessen.

UPM ønsker at forbedre sine processer løbende. Derfor vil UPM nu og da bede ansøgere (og tidligere ansøgere) om at deltage i anonyme spørgeundersøgelser. Disse spørgeundersøgelser bliver enten ledet af UPM selv eller en specialiseret ekstern behandler på vegne af UPM. Til dette formål vil en ekstern behandler kun få dit navn, din e-mailadresse og en reference til en organisatorisk enhed under UPM. Spørgeundersøgelserne og de deraf følgende rapporter vil være helt anonyme. Dit navn og din e-mailadresse bliver slettet efter vores e-mailkontakt med dig. Det er naturligvis helt op til dig, om du vil deltage i en sådan spørgeundersøgelse.

Mindreårige

Personer under 18 år må ikke give oplysninger til UPM uden samtykke fra en forælder eller værge. Personer under 18 år må heller ikke foretage køb eller andre lovlige handlinger på dette websted uden samtykke, medmindre det er tilladt i henhold til den gældende lovgivning.

Håndtering af dine oplysninger

Du kan gennemse og opdatere dine oplysninger ved at kontakte UPM. Bemærk venligst, at du én gang årligt har ret til at spørge gratis om, hvilke personlige data om dig, UPM behandler, og hvorfor, ved at sende et personligt underskrevet brev til UPM med dit fulde navn og adresse. I sådanne tilfælde skal du kontakte UPM HR. Hvis der er forkerte data, er du berettiget til at få dem rettet.